🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

2 februari 2022

Agressie en geweld

Helaas krijgen we steeds vaker te maken met agressie en geweld in de huisartsenpraktijk of tijdens de waarneemdienst. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die deze agressieve uiting moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend. Daarom tolereren wij geen enkele vorm van agressie tegen één van onze medewerkers. Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, wordt schriftelijk vastgelegd en besproken binnen het team. De huisarts en/of hoofdbehandelaar zal de situatie beoordelen en eventueel maatregelen treffen. Dit houdt het volgende in:

• De desbetreffende persoon dient zijn excuses te maken aan de betrokken medewerker

• De politie kan ingeschakeld worden indien dit noodzakelijk is

Bij herhaaldelijke voorvallen of zeer ernstige bedreigingen wordt er besloten om de desbetreffende patiënt niet langer te accepteren en wordt uit de praktijk verwijderd.

Een wederzijdse respectvolle relatie is voor jou en ons van grootste belang. Bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling, willen wij jou vragen dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken. Dit is in jouw belang, maar ook in dat van ons. Via de praktijkassistente kunt een gesprek aanvragen met de betrokken medewerker(s). Ook kun je ons schriftelijk op de hoogte brengen door het klachtenformulier te raadplegen op de website of te vragen aan de balie. Op deze manier kun je ons op de hoogte brengen van jouw agitaties. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen om samen naar een oplossing te zoeken.